•  
  •  


Wiera w reinkarnację   -  Wiara w prawo akcji i reakcji ( karma )  -   Dążenie do wyzwolenia

Bhagawadgita (2:22):

Duch porzuca zużyte ciało, by nowe przyoblec, jak człowiek co odzież znoszoną na świeżą zamienia.       Chi